Kurts Køreskole har gennem mange år arrangeret kurser for generhververe. Disse kurser er arrangeret som weekendkurser, hvilket har vist sig at modsvare ønsket fra langt de fleste af de kursister som henvender sig.

Det primære mål med kurset er selvfølgelig at lære dig at bestå prøverne. Hele weekenden vil blive brugt til fremvisning af lysbilleder, svarende til politiets billeder med en derpå følgende forklaring på, hvorfor der skal svares som der skal.

Efter weekenden vil der – li de fleste tilfælde – være mulighed for at komme op til teoriprøve i hvilken som helst by man måtte ønske det. Når teoriprøven er bestået vil køreskolen kunne bestille en køreprøve til dig. Umiddelbart før køreproven får du 2 kørelektioner, hvor vi fjerne de værste af dine eventuelle dårlige vaner såsom f.eks. manglende eller mangelfuld orientering.

Såfremt du har fået en frakendelse af kørekortet pga. spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af stoffer og forseelsen er sket efter 1. marts 2002, skal du være opmærksom på at du skal have deltaget i et ANT-kursus. Disse kurser arrangeres af alkoholambulatorierne forskellige steder i landet. Du kan eventuelt benytte linket nederst på siden.

Hvis frakendelsen skyldes andre færdselsforseelser skal du blot have modtaget dommen og vel og mærke have overstået en eventuel frakendelsesperiode. Er du i tvivl er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os, så skal vi forsøge at lede dig.

Kommende kursus datoer:

7.-8. januar – Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig
4.-5. februar – Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig
4.-5. marts – Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig

ANT-kurser i region Syddanmark