Kørekort – førstegangserhververe lovpakken

Lovpakken – kr. 9.900 kr.

– 4 kørelektioner på manøvrebane
– 16 kørelektioner på vej
– 4 kørelektioner på glatbane
– 29 teori lektioner

Ekstra udgifter, der skal påberegnes:

– Lægeerklæring (450-600 kr.)
– Køreprøvegebyr til færdselsstyrelsen (1.000 kr.)
– Leje af skolevogn under den praktiske prøve (500 kr.)
– Evt. førstehjælpsbevis (kan tages i køreskolen for 6 00 kr.)
– Eventuelle ekstra kørelektioner (500 kr. pr. 45 min.)

En lektion = 45 minutter